نام محصول استاندارد تولید
مفتول آلومینیومی Aluminum 1350-H19 Drawing Stock For Purposes - ASTM B233
هادی های تمام آلومینیومی ACC Aluminum Conductors Used in UK – TYPE AL-1 - BS EN 50182
هادی های تمام آلومینیومی ACC Aluminum Conductors Used in Germany – TYPE AL-1- BS EN 50182
هادی های آلومینیومی با مغزی فولادی Aluminum Conductor Steel Reinforced (ACSR)- ASTM B232/B232M
هادی های آلومینیومی با مغزی فولادی Aluminum Conductor Steel Reinforced (ACSR) - BS EN 50182
هادی های آلومینیومی با مغزی فولادی Aluminum Conductor Steel Reinforced (ACSR) Used in Germany – TYPE AL-1/ST1A
هادی ACSR/AW ACSR Conductor Aluminum Clad – Steel Reinforced - ASTM B549-ACSR/AW
هادی ACSR/AW ACSR Conductor Aluminum Clad – Steel Reinforced - ASTM B230-ACSR/AW
هادی ACSR/AW ACSR Conductor Aluminum Clad – Steel Reinforced - ASTM B502-ACSR/AW
سیم های گارد Zinc Coated (Galvanized) Steel Overhead Ground Wire Strand – ASTM A363
کابل های حاوی فیبر نوری OPGW - OPPC
هادی های پرظرفیت (HTLS) C7 ACSS – GAP TYPE – ACCR – ACCC
هادی های مسی Hard Drawn Copper Stranded – BS 7884: 1997
هادی های مسی SDBC Conductor For Earthing Purposes
هادی های مسی Copper Routine Flexible Strands – IEC228 For insulated Cable
هادی های مسی Routine Soft Copper – ASTM – B3