هادي‌هاي تمام آلومينيومی آلياژي شامل سيم‌هايي از آلومينيوم آلياژي 6201 يا 6101 مي‌باشند كه بصورت يك يا چند لايه به‌دور يك سيم مركزی با سطح مقطع گرد تابیده ‌شده‌اند. اين هادي ‌ها داراي خواص مكانیکی مناسبی بوده و بعنوان هادی های با استحكام بالا شناخته مي‌شوند. هادي‌هاي AAAC مطابق با الزامات استاندارد DIN48201 ،BSEN50182 ASTMB399 و IEC61089 توليد می شوند.

هادي‌هاي آلومينيومي آلياژي در مقايسه با هادي‌هاي ACSR و يا AAC دارای مزاياي زير مي‌باشند:

 • اتلاف انرژي كمتر نسبت به هادي‌های ACSR با تعداد لایه های آلومینیومی مشابه
 • افزايش شدت جريان قابل انتقال به ميزان 20% نسبت به هادی های فوق
 • امکان استفاده از يراق آلات ساده تر نسبت به هادی های ACSR
 • مقاومت به خوردگي بسيار عالي در محيط‌هاي اكتيو براي خوردگي گالوانيك
 • مقاومت عالي نسبت به سايش در مقايسه با سيم‌هاي آلومينيومي 1350 مورد استفاده در هادي‌های غیر آلیازی
 • استحكام كششی معادل با هادی های فوق و حتی بالاتر
 • وزن معادل يا كمتر از هادی های مشابه دارای هسته فولادی
 • هدايت الكتريكي معادل يا بالاتر نسبت به هادی های دارای هسته فولادی
 • تداخل امواج راديويي كمتر به دليل دارا بودن كيفيت سطحي بهتر
 • مقاومت به خستگی بيشتر
 • مقاومت خزشی بهتر
 • هادیهای AAAC در خطوط هوايي توزيع و انتقال در مناطق مجاور دريا و يا مناطقي كه امكان بروز مشكلات خوردگي براي مغزی فولادی در هادیهای ACSR وجود دارد، كاربرد دارند.
 • این نوع هادی ها، با دارا بودن استحكام مکانیکینسبت به وزن و هدايت الکتریکی نسبت به وزن بيشتر نسبت به هادی های ACSR، جايگزين مناسبی براي اينگونه محصولات در خطوط انتقال و توزيع مي باشند.
 • اين هادیها بعنوان جايگزين هادیهای ACSR تك لايه، به منظور كاهش اتلاف انرژی در مناطقی خاص در خطوط هوايي توزيع و انتقال كاربرد دارند
 • مکانیزم اين نوع هادیها به واسطه حذف مغزی فولادی به گونه ای طراحی شده اند که سبب مي‌شوند اثر القایی هسته در هادی های ACSR حذف شده و بازده عملياتي خطوط افزايش می یابد.

استفاده از هادیهای AAAC بجای هادیهای ACSR:

خوردگی مشکلی است که در خطوط انتقال و توزیعی که از هادی‌های ACSR استفاده میکنند، رخ می‌دهد و دلیل این خوردگی گالوانیکی اجزا مختلف تشکیل دهنده این هادی‌ها است با توجه به این قضیه در بسیاری از موارد می‌توان با جایگزین کردن هادی‌های تمام آلومینیومی AAAC,AAC و ACAR بجای هادی های ACSR از بروز این نوع خوردگی در خطوط ممانعت به عمل آورد. هر چند که این کار می تواند هزینه های تامین تجهییزات این خطوط را تا حدی افزایش دهد.

علیرغم این مساله، استفاده از هادیهای تمام آلومینیومی و بخصوص استفاده از هادیهای ساخته شده از آلیاژهای آلومینیوم (5005 یا 6201) با توجه به مزایای فراوان، امروزه در نقاط مختلف دنیا در حال گسترش است بگونه‌ای كه در برخی كشورها نظیر فرانسه، بخشی از خطوط انتقال هوایی از آلیاژهای آلومینیوم با قابلیت عملیات حرارتی ساخته شده‌اند بدون آنكه نیازی به هسته‌های تقویت‌كننده فولادی در آنها وجود داشته باشد.

هدایت الکتریکی چنین خطوطی نیز بسیار بالا و در حدود ۵۴ درصد IACS است. استفاده از این كابلها در كشورهای در حال توسعه نیز در حال افزایش است. در برخی موارد، سیم‌های تقویت‌كننده این هادیها بجای آلیاژ آلومینیوم از كامپوزیت‌های آلومینیومی ساخته می‌شوند تا ضمن ایجاد مقاومت به خوردگی مناسب در هادی، استحكام آنها بخصوص در دماهای بالاتر نیز افزایش یابد. در هر حال مهمترین مزایای استفاده از هادیهای ساخته شده بطور كامل از سیم‌های آلیاژی آلومینیوم (AAAC) را می‌توان بصورت زیر خلاصه كرد:

 • مقاومت به خوردگی این هادیها در محیط‌های صنعتی یا ساحلی به مراتب بالاتر از هادیها ACSR است.
 • استحكام این هادیها در حدود ۲ برابر آلومینیوم ۱۳۵۰ است.
 • وزن این هادیها در حدود ۲۰ درصد سبكتر از هادیهای ACSR با قطر معادل است
 • سختی سطحی این هادیها بسیار بیشتر از آلومینیوم ۱۳۵۰ است. این حالت باعث می‌شود كه حین نصب و بهره‌برداری از این هادیها، سطح آنها كمتر دچار تخریب شود و پدیده‌های كرونا و تداخل‌های رادیویی كمتر در آنها اتفاق بیافتد.
 • این نوع هادیها نسبت به هادیهای ACSR به تجهیزات و روشهای ساده‌تری جهت نصب نیاز دارند.
 • با توجه به آنكه هادیهای AAAC كاملاً غیرمغناطیسی هستند، تلفات آهنی (مغناطیسی) آنها نسبت به هادیهای ACSR در حد بسیار كمتری قرار دارد.