هادی‌های ACSS

اين هادی يكي از انواع هادي‌های پرظرفيت بوده و داراي ويژگي‌هاي الكتریکی و مكانیکی خاصی نسبت به هادي‌های ACSR ميباشد. در این هادی ها به جای استفاده از مفتول های آلومينيومی خالص 1350-H19 از مفتول‌های آلومينيومی كاملا آنيل يا نرم شده 1350-O استفاده می گردد. از نظر الكتریکی، هدايت آلومينيومی که تحت كشش قرار گرفته و سخت شده است نسبت به مس در هادی‌های ACSR متداول، 61.2 درصد است در حالي كه در آلومينيوم نرم، این مقدار در حدود 63 درصد می باشد. اين امر نشانگر آن است كه آلومينيوم نرم در هادی‌های ACSS قابلیت بيشتري در انتقال جریان دارد. پیشنهاد می گردد که در مغزي این هادی بجای فولاد گالوانیزه از سایر انواع مفتول های فولادهای نظیر آلومینیوم کلاد نوع 2 یا 3 و یا مغزی های میش متال نوع 3، 4 و یا 5 استفاده نمود.

اين هادی ها در مقايسه با هادي‌های ACSR معادل از نظر شكل، وزن و سطح مقطع كل، داراي دماي كاري بالا (بالاتر از 200 درجه سانتيگراد) می باشند در حالي كه حداکثر دمای کار هادي های ACSR حدود 75 درجه سانتیگراد ميباشد. در دماهاي کاری بالا (بالاتر از 75 درجه سانتیگراد)، استحكام کششی هادی ACSR كاهش می يابد ولي در هادی‌های ACSS به علت استفاده از آلومينيوم نرم (آنيل شده)، استحكام کششی تغيير نمی كند. هادی‌های ACSS قابليت تحمل جریان زيادی را در شرايط اضطراری دارند. بارهای متناوب و نقاط پيك تقاضا به آساني توسط هادی‌های ACSS قابل تأمين هستند چرا كه اين هادیها می توانند در دمايی بالاتر از دمای هادی‌های ACSR فعاليت كنند.

بنابراین در اين نوع هادی ها مي توان ظرفيت حمل جريان را تا ٢ برابر نسبت به هاديهای معمول افزايش داد. همچنين اين محصول را ميتوان در گروه هاديهای پرظرفيت با شكم كم (یا همان هادی‌های HTLS¬) قرار داد چرا كه یکی ديگر از ويژگيهای خاص اين محصول، شكم كمتر نسبت به هاديهای ACSR در دماهای بالاتر از 75 درجه ميباشد. بنابراین اين هادی ها را ميتوان در دماهای بالا، LOW SAG در نظر گرفت. آنيل يا نرم كردن مفتول های آلومينيومی در اين محصول باعث ميگردد رشته های آلومينيومی به آسيبهاي سطحی حساس شده و در هنگام نصب، در صورت عدم دقت و یا عدم استفاده از دستگاه های نصب مناسب، بادكردگی بيشتری در لايه های آلومينيومی اين هادی نسبت به هاديهای ACSR (که از رشته های آلومینیومی سخت در ساخت آنها استفاده شده است) ديده شود. البته در صورت بهره گيري از روشها و دستگاههای استاندارد، ميتوان اين امر را كاهش داد و به وضعيت مطلوب رساند. امروزه هزاران مايل هادی ACSS در خطوط شمال آمريكا نصب شده و در حال استفاده می باشد.

هادی‌های (ACSS/TW (Trapezoidal Wire نوع تكامل يافته هادی‌های ACSS با رشته های آلومینیومی گرد است كه در آن، مفتول های آلومينيوم به صورت ذوزنقه ای شكل تولید مي شوند تا همپوشانی حداکثری بین رشته ها ایجاد شده و فضاهای خالی بين آن ها به حداقل برسد.

در کل تغيير هادی‌های خطوط موجود به هادی‌های پرظرفیت در خطوطی كه نياز به ارتقاء (Uprating) دارند راهی برای تقلیل هزینه ها و مشکلات احداث خطوط به شمار می رود و مدتی است که مورد توجه کارفرمایان در سرتاسر دنیا قرار گرفته است.