هادی‌های ACAR ترکیبی از سيم‌هاي آلومينيومي 1350 و سيم‌هاي آلومينيوم آلياژي 6101 يا 6201 می باشند. در این هادی‌ها، سیم های آلومینیومی 1350-H19 بصورت يك يا چند لايه به‌دور مغزي که از رشته های آلومينيوم آلياژي با سطح مقطع گرد تشکیل شده تابیده می‌شوند. مغزي مي‌تواند شامل يك يا تعداد بيشتری رشته های آلومينيوم آلياژی باشد. هادی‌های ACAR مطابق با الزامات استاندارد ASTM B398 ,ASTM B230 ,ASTM B524 توليد می‌شوند. هادي‌هاي ACAR داراي تعادلي عالي بين خصوصيات مكانيكي و الكتريكي مي‌باشند. در اين هادی‌ها براحتی مي‌توان با جابجایی رشته‌های آلومينيومی با آلومينيوم آلياژِی، خواص مكانیکی و الكتریکی مورد نظر را در طراحی هادی بدست آورد.

هادی‌های ACAR در مناطقی كه قابليت انتقال جريان بالا، استحكام متوسط و وزن كم مد نظر باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرند.