امروزه هادی ها اعم از سیم ها و کابل ها نقش مهمی را در تمامی صنایع کوچک و بزرگ دنیا ایفا مي کنند. در واقع هادی ها همچون رگ های حیاتی بدن انسان هستند که در صورت عدم وجود آنها، سیستمهای صنعتی قادر به ادامه فعالیت و حیات خود نخواهند بود.

در خطوط انتقال نیروی برق، از هادی ها به عنوان ستون فقرات سیستم یاد شده و در حدود 30 درصد هزینه های خط را به خود اختصاص می دهند. در انتخاب هادی ها، لازم است مسائل فنی و اقتصادی به یک اندازه مورد توجه قرار گیرند.

در شروع انتقال انرژی در حدود سال 1880 از هادی های مسی در شبکه های انتقال استفاده می شد که به دلیل وزن بالای این هادی ها، طول بین دو پایه متوالی کم بود و این امر عاملی برای افزایش هزینه تمام شده خطوط به شمار می رفت. از اواخر قرن 19 به تدریج آلومینیوم جایگزین مس شد. نخستین خط انتقال که در آن از هادی آلومینیومی استفاده شد، در سال 1895 در کالیفرنیا مورد بهره برداری قرار گرفت. هم اینک آلومینیوم عنصر اصلی و انحصاری هادی های خطوط انتقال محسوب می گردد. پس از شروع استفاده از آلومینیوم، مزیت مقاومت مکانیکی به وزن هادی منجر به استفاده از هادی های ترکیبی از آلومینیوم و فولاد یعنی ACSR شد.