ردیف نام دستگاه کشور سازنده فعاليت هاي دستگاه
1 کشش بزرگ (راد) آلمان توليد سيم نرم و خشك مسی تك رشته
2 کشش کوچک (فاين) آلمان توليد سيم نرم و خشك مسی از تك رشته تا چهار رشته
3 بانچر بزرگ آلمان توليد سيم به صورت هفت رشته تابيده شده نرم يا خشك
4 بانچر کوچک آلمان توليد سيم افشان مسی
5 کوره ذوب آلومینیوم فنلاند ذوب شمش آلومینیوم
6 دستگاه تولید مفتول آلومینیوم فرانسه تولید مفتول 9.5 میلیمتر و بالاتر
7 دستگاه ریوایند کلاف سیم استیل ایتالیا جهت دوباره‌پیچ کردن کلاف‌های سیم استیل ورودی به کارخانه روی قرقره‌ها
8 دستگاه کلاف پیچ مفتول آلومینیوم ایتالیا تهیه کلافهای مفتول آلومینیوم
9 دستگاه کشش آلومینیوم ایتالیا توليد سيم آلومینیومی تك رشته با قطر
10 دستگاه کشش سیمهای فرم دار انگلستان تولید سیم آلومینیومی تک رشته با مقاطع گرد و فرم‌دار
11 کوره آنیل انگلستان آنیل کردن انواع سیمهای آلومینیوم با مقاطع گرد و فرم‌دار
12 دستگاه تیوبلار استرندر انگلستان تابیدن سیم‌های آلومینیوم و آلیاژ آلومینیوم و کلاد استیل و استیل کربن متوسط
13 دستگاه تیوبلار استرندر ایتالیا تابیدن سیم‌های آلومینیوم و آلیاژ آلومینیوم و کلاد استیل و استیل کربن متوسط
14 دستگاه ریجید استرندر ایتالیا تابیدن سیم‌های آلومینیوم و آلیاژ آلومینیوم و کلاد استیل و استیل کربن ریز
15 دستگاه تولید سیم های فیبر نوری انگلستان تابیدن سیم‌های کلاد استیل و استیل کربن درشت و تولید سیم های فیبر نوری

ماشین آلات تولید