سیم‌های سیستم زمین

سیم‌های مترو

سیم‌های Water Cooled

سیم‌های سودرونیک

سیم‌های سیستم زمین

به منظور ایمنی و حفاظت افراد و تجهیزات الکتریکی استفاده از سیستم ارت ضروري بوده و بایستی آنرا در احداث ساختمان هاي مسکونی و صنعتی لحاظ نمود. ویژگی هاي مهم یک سیستم زمین مناسب عباتند از:

 • Electrical Impedance Low
 • Mechanical Resistance High
 • Resistance Corrosion High

بطورکلی استفاده از سیستم ارت موجب افزایش ایمنی افراد و تجهیزات می شود. اهداف بکارگیري سیستم ارتینگ یا گراندینگ عبارتند از :

 • حفاظت و ایمنی جان انسان
 • حفاظت و ایمنی وسایل و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
 • فراهم آوردن شرایط ایده آل جهت کار
 • جلوگیري از ولتاژ تماسی
 • حذف ولتاژ اضافی
 • جلوگیري از ولتاژهاي ناخواسته و صاعقه
 • اطمینان از قابلیت کار الکتریکی

سیستم ارت مناسب بایستی امپدانس الکتریکی بسیار پایین ، مقاومت مکانیکی بسیار بالاو مقاومت بالا در برابر خوردگی داشته باشد.

مهمترین خطاها در شبکه، شامل انواع اتصال کوتاه ها و قطعی ها در خطوط انتقال یا تجهیزات سیستم می باشد. خطا در شبکه باعث قطعی برق، کاهش ولتاژ مصرف کنندگان و آسیب رساندن به تجهیزات شبکه و افراد خواهد شد.

سیم‌های مترو

سیم های مسی مورد استفاده در خطوط مترو شامل سه دسته زیر می باشند:

 • سیم های Dropper
 • سیم های Hanger
 • سیم های Contact

این مجموعه سالهاست سیم های Dropper و Hanger را تولید می کند و در آینده نزدیک نیز سیم های Contact را نیز در زمره محصولات تولیدی خود قرار خواهد داد.

سیم‌های Water Cooled

سیم های مسی با طراحی خاص و با رشته های در هم تنیده جهت مصرف در صنایع ذوب مانند فولاد و آهن و … را سیم های مسی Water Cooled می نامند.کلیه مراحل طراحی و تولید این سیم ها در این مجموعه بنابر سفارش مشتری قابل انجام است.

سیم‌های سودرونیک

سیم مسی آنیل شده مخصوص استفاده در ماشین های جوش را سیم های سودرونیک می نامند. این سیم ها در صنایع بسته بندی (قوطی ها و …) کاربرد فراوان دارند. استاندارد مورد استفاده برای این سیم ها Soudronic Standard 0620 بوده و بسته به نوع مس OFE مطابق با كد استاندارد C10100 و ETP مطابق با كد استاندارد C11040 تولید می شوند. این سیم ها به صورت تك رشته و آنیل شده در قطر های مطابق در خواست مشتری تولید می شوند.