ردیف نام دستگاه آزمون قابل انجام بااین تجهیز محل استفاده
1 30 Tons Horizontal Tensile Testing UTS Stress Strain دو ساله
2 Tensile LR 5k (LLOYD) استحکام کششی و درصد ازدیاد طول رشته‌های مسی و آلومینیوم سالیانه
3 میکرومتر عقربه‌ای قطر تک رشته‌های مس، فولاد و آلومینیوم سالیانه
4 Refractometer (Model: 0-10% Brix) غلظت امولسیون‌ سالیانه
5 RESISTOMAT 2316 مقاومت الکتریکی DC تک رشته و هادی کامل سالیانه
6 SPECTRO LAB M10 اندازه‌گیری خلوص آلومینیوم سالیانه
7 Tensile Testing Machine استحکام کششی و درصد ازدیاد طول رشته‌های فولادی سالیانه
8 Extensometer تنش در یک درصد ازدیاد طول رشته‌های فولادی سالیانه
9 Wrapping Test Machine & Weight Wrapping Test سیمهای آلومینیوم و فولاد چسبندگی پوشش روی سالیانه
10 Torsion Testing Machine & Weight Torsion Test سیمهای فولاد سالیانه
11 ترازوی AND EK - 6000 i وزن واحد طول هادی سالیانه
12 ترازوي ديجيتال 200 gr وزن پوشش گالوانیزه سیمهای فولادی سالیانه
13 DIGITAL pH, mV, TEMP. METER PH امولسیون سالیانه
14 خط کش 0 – 500 mm طول گام لایه‌های هادی تابیده شده سالیانه
15 متر 0 – 5 m ابعاد انواع قرقره سالیانه
16 Refractometer (Model: 0-32% Brix) غلظت امولسیون‌ سالیانه
17 کولیس قطر هادی کامل سالیانه
18 میکرومتر عقربه‌ای قطر تک رشته‌های مس، فولاد و آلومینیوم سالیانه
19 Optical Time Domain Reflectometer (OTDR) تست OTDR سالیانه
20 Vertical Tensile Testing Machine (50 KN) استحکام کششی و درصد ازدیاد طول انواع تک رشته و مفتولهای مس، آلومینیوم و فولاد سالیانه
21 Extensometer تنش در یک درصد ازدیاد طول رشته‌های فولادی سالیانه
22 باسکول 1000 kg وزن قرقره خالی و محصـولات تولیـد شده سالیانه
23 باسکول 1000 kg وزن قرقره خالی و محصـولات تولیـد شده سالیانه
24 باسکول 2000 kg وزن قرقره خالی و محصـولات تولیـد شده سالیانه
25 باسكول 200 kg وزن قرقره خالی و محصـولات تولیـد شده سالیانه
26 Thermometer DM – 1310, K-Type اندازه گیری دمای مذاب داخل کوره ها و ورودی به چرخ سالیانه
27 Thermometer ST – 612 تنش در یک درصد ازدیاد طول رشته‌های فولادی سالیانه
28 فشارسنج عقربه‌ای (آنیلر دستگاه کشش بزرگ) فشار بخار آنیلر دستگاه کشش مس سالیانه
29 باسکول دیجیتال 10 تن (سازنده: شرکت پند) وزن محصولات تولید شده سالیانه