ACCC

هسته این هادی ها از فیبر کربن که قوی تر و سبک تر از فولاد هستند ساخته می شود و عملاْ قابلیت کار تا دمای 160 درجه سنتی گراد را خواهد داشت. در مورد دماهای بالاتر، مطالعات این شرکت نشان می دهد که مشکلاتی نظیر ترک خوردگی های مویی در هسته ایجاد خواهد شد. این هادی ها شکم بسیار کمی دارند و در عین حال احنیاج به یراق آلات خاص و دقت ویژه ای در نصب دارند. در سالهای اخیر انواع دیگری از این هادی ها وارد بازار شده و یا در مرحله patent  هستند که ذیلاً به تعدادی از آنها اشاره می شود:

– هادی  C7 شرکت SouthWire با هسته مرکب از 7 کامپوزیت گرد

– هادی  C7 با هسته مرکب از  ۶ کامپوزیت مقطع ذوزنقه ای و یک کامپوزیت گرد

– هادی با هسته کامپوزیت پر رشته

شرکت صنایع کابل کاشان پس از اخذ پروانه بهره برداری هادی های AAAC در اسفند ماه 1394، آمادگی خود را جهت تولید این نوع هادی در مقاطع مختلف و همچنین انجام تایپ تست آنها اعلام می دارد.

 

IMG_7766edit IMG_7698edit IMG_7670edit IMG_7619edit