AAC

این نوع هادی از رشته های آلومینیومی 1350 – H19 تشکیل شده كه بصورت يك يا چند لايه به‌دور يك سيم مركزي با سطح مقطع گرد تابیده شده‌اند. هر لايه نسبت به لاية قبلي خود داراي تعداد 6 رشته بيشتر مي‌باشد.قابليت انعطاف‌پذيري بالاي اين هادي‌ها سبب شده تا تعداد لايه‌ها دريك سطح مقطع خاص افزايش يابد. هادي‌هاي AAC مطابق با الزامات استاندارد  ASTM،  BS EN  و … و با تعداد رشته های 61,37,19,7 و 91 تولید می گردد.

6

این هادی ها H/W (وزن واحد طول = W و کشش افقی = H ) استفاده از آنها را در خطوط انتقال محدود می کند . این هادی ها در مناطق شهری در نقاطی که اسپن ها کوتاه ولی هدایت بالا مورد نیاز است استفاده می شوند . برای خطوط توزیع مورد استفاده قرار می گیرند

photo_2016-04-30_08-25-09-200x300