مفتول آلومينيومی

مفتول آلومينيومي  با استفاده از ذوب شمش هاي آلومينيومي، طي فرآيند ريخته گري پيوسته و نورد با قطرهاي 9.5  میلیمتر و به بالا توليد مي گردد. راد آلومينيومي 1350 مطابق با الزامات استاندارد ASTM B233 و راد آلومينيوم آلياژي بر اساس نياز و درخواست مشتري و نرم های متداول، توليد و عرضه مي شوند. مفتول آلومینیومی 1350 با حداقل خلوص 99.5 درصد آلومينيوم جهت توليد هادي هاي هوايي خطوط انتقال و توزيع و کابل ها مورد استفاده قرار مي گيرند و از جمله آلیاژها میتوان به 6201 پس از کشش مطابق با ASTM B398 به منظور تولید هادی های آلیاژی اشاره کرد.

 

 

_O5A1915edit