محصولات

شرکت صنایع کابل کاشان در سال 1362 به شماره ثبت 5689 در شهر کاشان تاسیس و کارخانه مجموعه به منظور تولید انواع هادی های مصرفی خطوط توزیع، فوق توزیع و انتقال نیرو در شهرک صنعتی راوند کاشان راه اندازی گردید. در سالهای نخستین، همزمان با مطالعه و کار بر روی هادی های آلومینیومی، این مجموعه موفق شد با تولید انواع سیم های مسی مصرفی و مورد نیاز شرکت های توزیع نیروی برق و برق های منطقه ای، جایگاه خود را به عنوان یک تولید کننده خوشنام در این صنعت مهم تثبیت نماید و در نهایت در سال 1389 با اخذ تاییدیه های شرکت توانیر و به دنبال آن انجام موفقیت آمیز آزمونهای نوعی کلیه هادی های آلومینیومی در آزمایشگاه پژوهشگاه نیرو، تولید هادی های آلومینیومی را آغاز نمود.

در حال حاضر این مجموعه کلیه امکانات لازم برای تولید هادی ذیل را داراست:

هادی های مسی:

مفتول آلومینیومی:

هادی های آلومینومی:

سیم های محافظ:

هادی های پرظرفیت: