سیم های Water Cooled

سیم های مسی با طراحی خاص و با رشته های در هم تنیده جهت مصرف در صنایع ذوب مانند فولاد و آهن و … را سیم های مسی Water Cooled می نامند.

کلیه مراحل طراحی و تولید این سیم ها در این مجموعه بنابر سفارش مشتری قابل انجام است.