سیم های مترو

سیم های مسی مورد استفاده در خطوط مترو شامل سه دسته زیر می باشند:

سیم های Dropper

سیم های Hanger

سیم های Contact

این مجموعه سالهاست سیم های Dropper و Hanger را تولید می کند و در آینده نزدیک نیز سیم های Contact را نیز در زمره محصولات تولیدی خود قرار خواهد داد.

 

 

IMG_7712edit