آزمایشگاه

 شرکت صنایع کابل کاشان خود را متعهد به حفظ و ارتقاء مداوم سطح کیفی محصولات خود دانسته و مطابق برنامه مشخص و مدونی آزمون های لازم در تمامی مراحل تولید بروی مواد اولیه، محصولات نیم ساخته و محصول نهایی صورت می پذیرد.

تاییدیه هاي اخذ شده از پژوهشگاه نیرو، شرکت توانیر، آزمایشگاه SECRI چین (عضو ILAC) و گواهی های ایزو از سازمان  CSQ ایتالیا نشانگر موقعیت کیفی محصولات ما می باشد.

هادی های انتقال تولید شده توسط شرکت صنایع کابل کاشان تمامی آزمایشات نوعی را در آزمایشگاه های داخل و خارج کشور  از جمله Creep Test و Stress Strain را در سال 2014 و در حضور مهندسان شرکت های برق منطقه ای و چندین شرکت مشاور با موفقیت طی نموده و همچنین در سال 2015 نیز، آزمایش های نوعی هادی پرظرفیت HAWK ACSS/TW/MA5  را در حضور کارشناسان و مهندسان شرکت های برق منطفه ای و مشاور در ایستگاه تست SECRI با موفقیت پشت سر گذاشته است.

برای تولید سیم هادی استاندارد و با کیفیت، وجود آزمایشگاهی با تجهیزات پیشرفته و دقیق اجتناب ناپذیر است. آزمایشگاه شرکت صنایع کابل کاشان از همان ابتدا با استفاده از امکانات و روشهای مناسب و کار آمد، کنترلهای لازم را برای تولید سیم هادی تحت استانداردهای ملی و بین المللی انجام داده است. كارشناسان و متخصصان آزمايشگاه با انجام تستهایی كه حين توليد و پس از آن بطور دائم بر روي محصولات صورت مي گيرد، كيفيت تولیدات را با استناد به استانداردهاي IEC و ISIRI همواره تحت کنترل دارند. این آزمایشگاه هم اینک آمادگی انجام همه آزمون های مورد نیاز سیم هادی را دارد.

آزمونهای استاندارد سیم هادی شامل موارد متعددی است که از جهت مکانیکی، الکتریکی، حرارتی و شیمیایی، سیم را مورد آزمایش قرار داده تا در هر مورد از قابلیت آن اطمینان حاصل شود. 

DSC02169 (2) DSC02167 (2) DSC_0103 (2) DSC_0102 (2)